Sådan får du styr på persondataforordning

Uncategorized

Den populært kaldte persondataforordning der trådte i kraft i maj 2018 har voldt mange virksomheder, stor som små, problemer og bekymringer. Hvad er det egentlig man skal gøre og hvad skal der beskrives, og på hvilken måde. Det er sådanne bekymringer der har været ude hos virksomhederne i det ganske land. Og hvad skal det hele til for. Til at komme bekymringerne i virksomheder omkring GDPR til livs kan COMASystem assistere. COMASystem tilbyder et system,  der nemt og intuitivt kan implementeres i både små, mellemstore og store virksomheder. Det er en nem både at komme til at overholde GDPR og samtidig ikke skulle hyre dyre jurister til at ordne det praktiske omkring GDPR.

GDPR er for forbrugernes skyld

GDPR, er en regulering eller forordning der stammer fra EU og har til formål at sikre at forbrugernes oplysninger bliver behandlet på en ordentlig og ensartet måde. Der skal sikres at GDPR bliver overholdt ved at myndighederne foretager stikprøvekontrol.

Med denne persondataforordning søger man imod at virksomhederne taget stilling til hvordan man indsamler, håndterer, opbevarer og sletter personoplysninger.

Det kan COMASystem hjælpe din virksomhed med, med det føromtalte system der kan strukturere indsamling af data. Ydermere kan COMASystems systemer hjælpe dig med at dokumentere hvordan du overholder GDPR. Når systemet er implementeret kan du ligeledes få hjælp og sparring til fortsat overholdelse af GDPR. Systemet overdrager så mange opgaver som muligt til dig som virksomhed så du selv kan få ejerskab over processen og på en enkel måde strukturere opgaven. Hvis der skulle blive brug for der har COMASystem et hold bestående af specialister omkring it-teknisk personel, proces-konsulenter, og skarpe GDPR jurister. De vil i fælleskab rådgive dig hvis der skulle komme udfordringer omkring overholdelse af GDPR.

Det er vigtigt at prioritere

Hvis man i virksomhden ikke lever op til de fra EU’s side udstukne retningslinjer i GDPR er der varslet store bøde på op til 20.000.000 millioner eller 4 % af omsætningen. Det er derfor værd at bruge tid på at få implementeret i tide inden persondataforordningen rigtig viser sig fra sin store side